Naujas biuro ir namų konteineris KONTENER BIUROWY MOBILE OFFICE SHOP PAVILON mastertec.pl

PDF
PDF
8 290 €
Grynoji kaina
Susisiekite su pardavėju
Tipas biuro ir namų konteineris
Pagaminimo metai 11/2023
Transportavimo ilgis 6 m
Vieta Lenkija Jarosław
Patalpinimo data ilgiau nei 1 mėnuo
Machineryline ID VM22383
Aprašas
Bendrieji matmenys 5.84 m × 2.88 m × 2.8 m
Transporto matmenys 6 m × 2.99 m × 3 m
Būklė
Būklė naujas
Garantija: 1 metus

Papildoma informacija — Naujas biuro ir namų konteineris KONTENER BIUROWY MOBILE OFFICE SHOP PAVILON mastertec.pl

Anglų
F.H.U "MASTERTEC" is a manufacturer of: CONTAINERS, PAVILIONS, GUARDIANS, SUMMER HOUSES

The advertisement concerns a pavilion with external dimensions of 2.50 m x 6.00 m.

Pavilion height 3.00m.

The pavilion is fully insulated for year-round use.

Walls and roof: sandwich panel with a polyurethane core, 120 mm thick - heat transfer coefficient 0.19 W/m2K for an additional fee + PLN 3,600
- External facade cassettes on three sides.
- Warm aluminum window joinery, SAFE GLASS U=1.0W/m2K
- Warm aluminum door with thermal break, SAFE GLASS U=1.0W/m2K + tiltable extension
- Floor: longitudinal and transverse profiles - truss, trapezoidal sheet metal, insulation layer, moisture-resistant floor board, linoleum flooring, skirting boards.

Optionally, at the customer's request, we offer the possibility of retrofitting, e.g. with:

- additional partition walls
- air conditioning
- completely equipped toilets
- electrical installations, LAN sockets, HDMI cables, antenna cables, access controls
- possibility of choosing colors
- personalization of the external facade (any image, logo or text on the facade coffers)

We also implement projects according to customer proposals.

We have our own transport and the ability to unload HDS.

We invite you to :

rodyti kontaktus

rodyti kontaktus

We have Certificates, Approvals or Declarations of Conformity for all materials used in the production of our facilities.

We also have:

Certificate of Conformity of Factory Production Control EN 1090-1:2009+A1:2011

and

EN ISO 3834-2:2021 Quality Certificate

Because the facility is made of a self-supporting steel frame, it does not require a foundation or screed, only support points!!!

As a manufacturer, we offer objects in any dimensions and colors (25 to choose from), as well as any dimensions and arrangement of windows and doors.

Mastertec guarantees the reliability and durability of the products we have been making since 2008.

Thanks to our versatility and diversity of offered solutions, many companies and institutions have already used our services, including: Mercedes, Orange, T-Mobile, Toyota, Lotos, Ikea.

We are glad that so many contractors have trusted us and we hope that there will be even more of them - we offer the largest selection of containers on the market!

We ensure solid workmanship, as well as stylish and high-quality external and internal finishing of our facility.

Thanks to a modern production base and the use of the latest CNC machines, we have a production capacity of 50 modules per month.
Rodyti visą komentarą
F.H.U „MASTERTEC“ ist Hersteller von: CONTAINERN, PAVILLONS, WÄCHTERN, SOMMERHÄUSERN

Bei der Ausschreibung handelt es sich um einen Pavillon mit den Außenmaßen 2,50 m x 6,00 m.

Pavillonhöhe 3,00m.

Der Pavillon ist vollständig isoliert und kann das ganze Jahr über genutzt werden.

Wände und Dach: Sandwichplatte mit Polyurethankern, 120 mm dick – Wärmedurchgangskoeffizient 0,19 W/m2K gegen Aufpreis + 3.600 PLN
- Außenfassadenkassetten auf drei Seiten.
- Fensterrahmen aus warmem Aluminium, SICHERES GLAS U=1,0 W/m2K
- Warme Aluminiumtür mit thermischer Trennung, SICHERES GLAS U=1,0 W/m2K + kippbare Verlängerung
- Boden: Längs- und Querprofile - Fachwerk, Trapezblech, Dämmschicht, feuchtigkeitsbeständige Diele, Linoleumboden, Sockelleisten.

Optional bieten wir auf Kundenwunsch die Möglichkeit der Nachrüstung an, z.B. mit:

- zusätzliche Trennwände
- Klimaanlage
- komplett ausgestattete Toiletten
- Elektroinstallationen, LAN-Buchsen, HDMI-Kabel, Antennenkabel, Zugangskontrollen
- Möglichkeit der Farbauswahl
- Personalisierung der Außenfassade (jedes Bild, Logo oder Text auf den Fassadenkassetten)

Wir realisieren auch Projekte nach Kundenvorschlägen.

Wir verfügen über einen eigenen Transport und die Möglichkeit, HDS zu entladen.

Wir laden Sie ein:

rodyti kontaktus

rodyti kontaktus

Wir verfügen über Zertifikate, Zulassungen oder Konformitätserklärungen für alle Materialien, die bei der Herstellung unserer Anlagen verwendet werden.

Wir haben auch:

Konformitätszertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle EN 1090-1:2009+A1:2011

Und

EN ISO 3834-2:2021 Qualitätszertifikat

Da die Anlage aus einem selbsttragenden Stahlrahmen besteht, benötigt sie weder ein Fundament noch einen Estrich, sondern lediglich Stützpunkte!!!

Als Hersteller bieten wir Objekte in beliebigen Abmessungen und Farben (25 zur Auswahl) sowie in beliebigen Abmessungen und Anordnungen von Fenstern und Türen an.

Mastertec garantiert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Produkte, die wir seit 2008 herstellen.

Dank unserer Vielseitigkeit und Vielfalt der angebotenen Lösungen haben bereits viele Unternehmen und Institutionen unsere Dienstleistungen in Anspruch genommen, darunter: Mercedes, Orange, T-Mobile, Toyota, Lotos, Ikea.

Wir freuen uns, dass uns so viele Unternehmer ihr Vertrauen geschenkt haben und hoffen, dass es noch mehr werden – wir bieten die größte Auswahl an Containern auf dem Markt!

Wir sorgen für eine solide Verarbeitung sowie eine stilvolle und hochwertige Außen- und Innenausstattung unserer Anlage.

Dank einer modernen Produktionsbasis und dem Einsatz modernster CNC-Maschinen verfügen wir über eine Produktionskapazität von 50 Modulen pro Monat.
A F.H.U "MASTERTEC" a következőket gyártja: KONTÉNEREK, PAVILONOK, GONDOZÓK, NYÁRI HÁZAK

A hirdetés egy 2,50 m x 6,00 m külső méretű pavilonra vonatkozik.

Pavilon magassága 3,00 m.

A pavilon teljesen szigetelt, így egész évben használható.

Falak és tető: szendvicspanel poliuretán maggal, 120 mm vastag - hőátbocsátási tényező 0,19 W/m2K felár ellenében + 3600 PLN
- Három oldalon külső homlokzati kazetták.
- Meleg alumínium ablakasztalos, SAFE GLASS U=1,0W/m2K
- Meleg alumínium ajtó hőtöréssel, SAFE GLASS U=1,0 W/m2K + dönthető hosszabbító
- Padló: hosszanti és keresztirányú profilok - rácsos, trapézlemez, szigetelőréteg, nedvességálló padlólemez, linóleum padló, szegélyléc.

Opcionálisan, megrendelő kérésére utólagos beépítési lehetőséget kínálunk, pl.:

- további válaszfalak
- légkondíciónálás
- teljesen felszerelt WC-k
- elektromos szerelések, LAN aljzatok, HDMI kábelek, antenna kábelek, beléptetők
- színválasztási lehetőség
- külső homlokzat személyre szabása (bármilyen kép, logó vagy szöveg a homlokzati kasszán)

Projekteket is megvalósítunk megrendelői javaslatok alapján.

Saját szállítással és HDS kirakási lehetőséggel rendelkezünk.

Meghívjuk Önt, hogy:

rodyti kontaktus

rodyti kontaktus

Rendelkezünk tanúsítvánnyal, jóváhagyással vagy megfelelőségi nyilatkozattal a létesítményeink gyártása során felhasznált összes anyagra.

Nálunk van még:

A gyári gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa EN 1090-1:2009+A1:2011

és

EN ISO 3834-2:2021 minőségi tanúsítvány

Mivel a létesítmény önhordó acélvázból készült, alapozást, esztrichet nem igényel, csak alátámasztási pontokat!!!

Gyártóként bármilyen méretben és színben kínálunk tárgyakat (25 közül lehet választani), valamint az ablakok és ajtók bármilyen méretben és elrendezésben.

A Mastertec garantálja a 2008 óta gyártott termékeink megbízhatóságát és tartósságát.

Sokoldalúságunknak és kínált megoldásaink sokféleségének köszönhetően számos cég és intézmény vette igénybe szolgáltatásainkat, többek között: Mercedes, Orange, T-Mobile, Toyota, Lotos, Ikea.

Örülünk, hogy ennyi vállalkozó megbízott bennünk, és reméljük, hogy még többen lesznek – a piac legnagyobb konténerválasztékát kínáljuk!

Biztosítjuk létesítményünk masszív kivitelezését, stílusos és minőségi külső és belső befejezését.

A modern gyártóbázisnak és a legújabb CNC gépek használatának köszönhetően havi 50 modul gyártási kapacitással rendelkezünk.
F.H.U "MASTERTEC" jest producentem : KONTENERÓW, PAWILONÓW, STRÓŻÓWEK, DOMKÓW LETNISKOWYCH

Ogłoszenie dotyczy pawilonu o wymiarach zewnętrznych 2.50m x 6.00 m.

Wysokość Pawilonu 3.00m.

Pawilon jest w całości izolowany do wykorzystania całorocznego.

Ściany oraz dach : płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 120mm - współczynnik przenikania ciepła 0,19 W/m2K za dopłatą + 3600 pln
- Kasetony elewacyjne zewnętrzne z trzech stron.
- Stolarka okienna z ciepłego aluminium, SZYBA BEZPIECZNA U=1.0W/m2K
- Drzwi z ciepłego aluminium z przekładką termiczną, SZYBA BEZPIECZNA U=1.0W/m2K + uchylna nadstawka
- Podłoga : profile wzdłużne oraz poprzeczne - kratownica, blacha trapez, warstwa izolacji, płyta podłogowa wilgociodporna, wykładzina linoleum, listwy przypodłogowe.

Opcjonalnie na życzenie Klienta oferujemy możliwość doposażenia np. w :

- dodatkowe ścianki działowe
- klimatyzacje
- kompletnie wyposażone toalety
- instalacje elektryczne, gniazda LAN, kable HDMI, kable antenowe, kontrole dostępu
- możliwość wyboru kolorystyki
- personalizację elewacji zewnętrznej (dowolny obraz, logo lub tekst na kasetonach elewacyjnych)

Realizujemy również projekty według propozycji klienta.

Posiadamy własny transport oraz możliwość rozładunku HDS.

Zapraszamy na :

rodyti kontaktus

rodyti kontaktus

Na wszystkie materiały wykorzystywane do produkcji naszych obiektów posiadamy Certyfikaty, Atesty lub Deklaracje zgodności.

Posiadamy również:

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji EN 1090-1:2009+A1:2011

oraz

Certyfikat Jakości EN ISO 3834-2:2021

Ponieważ obiekt tworzy rama stalowa samonośna nie wymaga fundamentu ani wylewki lecz jedynie punkty podparcia!!!

Jako producent oferujemy wykonanie obiektów w dowolnych wymiarach i kolorach (25 do wyboru), a także dowolne wymiary oraz rozmieszczenie okien i drzwi.

Mastertec gwarantuje solidność i trwałość produktów które wykonujemy od 2008 roku.

Dzięki naszej wszechstronności i różnorodności oferowanych rozwiązań już wiele firm oraz instytucji skorzystało z naszych usług, m. in. Mercedes, Orange, T-Mobile, Toyota, Lotos, Ikea.

Cieszymy się, że tak wielu kontrahentów nam zaufało i liczymy na to, że będzie ich jeszcze więcej – proponujemy bowiem największy wybór kontenerów na rynku!

Zapewniamy solidne wykonanie, a także stylowe i na wysokim poziomie wykończenie zewnętrzne oraz wewnętrzne naszego obiektu.

Dzięki nowoczesnej bazie produkcyjnej i zastosowaniu najnowszych maszyn CNC, posiadamy zdolności produkcyjne na poziomie 50 modułów miesięcznie.
F.H.U "MASTERTEC" je výrobcom: KONTAJNEROV, PAVILONOV, STRÁŽCOV, LETNÝCH DOMKOV

Inzerát sa týka altánku s vonkajšími rozmermi 2,50 m x 6,00 m.

Výška pavilónu 3,00m.

Pavilón je plne zateplený pre celoročné využitie.

Steny a strecha: sendvičový panel s polyuretánovým jadrom, hrúbka 120 mm - súčiniteľ prestupu tepla 0,19 W/m2K za príplatok + 3 600 PLN
- Vonkajšie fasádne kazety na troch stranách.
- Teplé hliníkové okenné stoly, BEZPEČNÉ SKLO U=1,0W/m2K
- Teplé hliníkové dvere s tepelným oddelením, BEZPEČNÉ SKLO U=1,0W/m2K + výklopný predĺženie
- Podlaha: pozdĺžne a priečne profily - krov, trapézový plech, izolačná vrstva, podlahová doska odolná proti vlhkosti, linoleum, soklové lišty.

Voliteľne, na želanie zákazníka, ponúkame možnosť dovybavenia, napr.

- dodatočné deliace steny
- klimatizácia
- kompletne vybavené toalety
- elektroinštalácie, LAN zásuvky, HDMI káble, anténne káble, kontroly prístupu
- možnosť výberu farieb
- personalizácia vonkajšej fasády (akýkoľvek obrázok, logo alebo text na fasádnej kazete)

Realizujeme aj projekty podľa návrhov zákazníkov.

Disponujeme vlastnou dopravou a možnosťou vyloženia HDS.

Pozývame vás na:

rodyti kontaktus

rodyti kontaktus

Máme certifikáty, schválenia alebo vyhlásenia o zhode pre všetky materiály používané pri výrobe našich zariadení.

My tiež máme:

Osvedčenie o zhode vnútropodnikovej kontroly EN 1090-1:2009+A1:2011

a

Certifikát kvality EN ISO 3834-2:2021

Pretože je objekt vyrobený zo samonosného oceľového rámu, nevyžaduje základ ani poter, iba podperné body!!!

Ako výrobca ponúkame predmety v ľubovoľných rozmeroch a farbách (na výber 25 kusov), ako aj v akýchkoľvek rozmeroch a usporiadaní okien a dverí.

Mastertec zaručuje spoľahlivosť a trvanlivosť produktov, ktoré vyrábame od roku 2008.

Vďaka našej všestrannosti a rozmanitosti ponúkaných riešení už naše služby využilo mnoho spoločností a inštitúcií, vrátane: Mercedes, Orange, T-Mobile, Toyota, Lotos, Ikea.

Sme radi, že nám prejavilo dôveru toľko realizátorov a dúfame, že ich bude ešte viac - ponúkame najväčší výber kontajnerov na trhu!

Zabezpečujeme solídne spracovanie, ako aj štýlovú a kvalitnú vonkajšiu a vnútornú úpravu našej prevádzky.

Vďaka modernej výrobnej základni a využívaniu najnovších CNC strojov disponujeme výrobnou kapacitou 50 modulov mesačne.
Svarbu
Šis pasiūlymas yra skirtas tik bendrai informacijai. Tikslios informacijos klauskite pardavėjo.
Patarimai perkantiems
Patarimai saugos klausimais
Pardavėjo kontaktiniai duomenys
Siųsti žinutę
Patikrinkite telefono numerį; jis turi atitikti tarptautinį formatą ir jame turi būti šalies kodas.
Patvirtinimo kodas
Parduodate techniką ar transporto priemones?
Darykite tai su mumis!

Panašūs skelbimai

Naujas M1 5 000 € Biuro ir namų konteineris 2020 Ukraina, Kyiv
Naujas M1 6 306 € Biuro ir namų konteineris 2020 Ukraina, Kyiv